Hoe stil die valk – Charles Tomlinson (geb. 1927)

Hoe stipstil en veerlig hang
die onskuldige valk bokant
sy agterplaas woud:
afstand, wat die daad suiwer
stroop van alle bedoeling, het met skoonheid
daardie doelgerigtheid gevier.
Skoonheid moet egter lieg
nes onskuld skade moet berokken
aan die wie se einde (aangewese,
bepaald) kaalgestroop is
soos die kaart waarop dit bewend hurk.
En die verderfsvonnis val:
storting van vrede
aan hom wat nie die nabyheid
of noodsaak deel nie,
die verskrompelde sirkel
van magnetiese vrees.

Vertaling: Jan AF du Plessis

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s