Hoe stil die valk – Charles Tomlinson (geb. 1927)

Hoe stipstil en veerlig hang
die onskuldige valk bokant
sy agterplaas woud:
afstand, wat die daad suiwer
stroop van alle bedoeling, het met skoonheid
daardie doelgerigtheid gevier.
Skoonheid moet egter lieg
nes onskuld skade moet berokken
aan die wie se einde (aangewese,
bepaald) kaalgestroop is
soos die kaart waarop dit bewend hurk.
En die verderfsvonnis val:
storting van vrede
aan hom wat nie die nabyheid
of noodsaak deel nie,
die verskrompelde sirkel
van magnetiese vrees.

Vertaling: Jan AF du Plessis